STAKO - hledáme nové členy do našeho týmu
Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Ocenění Českých Lídrů. 1. MÍSTO!

Společnost S T A K O získala významné ocenění v rámci  4. ročníku projektu Ocenění Českých Lídrů1. MÍSTO v rámci Královéhradeckého kraje!

S T A K O tak patří k nejúspěšnějším tuzemským firmám za rok 2020.

O vítězství rozhodla porota v čele s odborným garantem soutěže, mezinárodní společností CRIF Czech Credit Bureau.

S ohledem na aktuální situaci byly výsledky zveřejněny prostřednictvím ONLINE tiskové konference v úterý 1. prosince 2020 ve 13 hodin.

Ocenění Bisnode „AAA“ CZECH Stability Award

S T A K O  společnost s ručením omezeným byla 3 x za sebou v roce 2018, 2019 a 2020 oceněna nejvýznamnějším certifikátem Bisnode  „AAA“ CZECH Stability Award.

Toto ocenění  je vydáváno pod záštitou sdružení Czech Top 100 a řadí společnost mezi ekonomicky nejstabilnější firmy v České Republice!

Jsme tímto oceněním velmi potěšeni a zároveň hrdí na naši společnost.

Stavba roku 2017

Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové získala prestižní titul Stavba roku 2017. Celostátní soutěž vypisuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Z padesáti dvou přihlášených staveb odborná porota udělila pět titulů Stavba roku. Odborná porota na rekonstrukci budovy Galerie moderního umění ocenila především provozně i stavebně nápaditou proměnu bývalého bankovního domu na soudobé muzeum se zřetelem k nové skladbě prostor. Celková rekonstrukce budovy Galerie moderního umění byla provedena v letech 2014 - 2016, investorem byl Královéhradecký kraj, autorem architektonického řešení Ing. arch. Pavel Tušl a generálním dodavatelem společnost STAKO, s. r. o.

Jsme na toto významé ocenění právem hrdí!

OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ 2017 1.místo

Historicky první ročník soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ zná své vítěze. Porota na základě ekonomických výsledků výhradně českých firem s ročním obratem minimálně 200 milionů korun a více než 50 zaměstnanci ocenila nejlepší společnosti ze všech 14 krajů České republiky. Kritériím projektu odpovídalo v letošním roce 1306 firem, jež vybral odborný garant soutěže, společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Společnost STAKO se stala ČESKÝ LÍDR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2017!

 Medailonek naší společnosti STAKO najdete zde http://www.oceneniceskychlidru.cz/videos/detail?videoId=21

Stavba roku 2016

Environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum získalo cenu STAVBY ROKU 2016

Dne 13.10.2016 získala stavba NATURA PARK Pardubice Cenu státního fondu životního prostředí a centra pasivního domu v soutěži STAVBA ROKU 2016.

Společnost STAKO pod vedením pana stavbyvedoucího Ing. Milana Petiry dokončilo a předalo v červnu 2015 environmentální návštěvnické, informační a vzdělávací centrum v Pardubicích. Novostavba poskytuje výstavní, vzdělávací, výchovné a osvětové prostory, je zde zřízeno návštěvnické a informační centrum pro veřejnost a trvalá expozice o přírodě.

Architektonický návrh vytvořil arch. Tomáš Med.

Provoz objektu je navržen do tří podlaží:

1.PP - v nejnižším podlaží, z části krytém zemí, se nachází multifunkční sál s expozicí věnovanou fauně, který svým sníženým parapetem oken přímo navazuje na terén.
1.NP - hlavní přístup je z promenády a cyklostezky po nábřeží Chrudimky. tento vstup vede do prostředního patra, kde je umístěno administrativní zázemí a informační centrum - expozice je tak v přímém kontaktu s kolemjdoucími.
2.NP - nejvyšší podlaží nabízí dva multifunkční sály zaměřené na expozici a promítání

Zvláštní cena poroty v soutěži Stavba roku 2016

Stavba Elektrárna Mostek

Projektant: JIKA-CZ s.r.o.a ILD CZ s.r.o.
Investor: Mostek Energo s.r.o.

Pamětní list za účast v soutěži Stavba roku 2016

Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2015

Královéhradecký kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR Hradec Králové a Českou komorou architektů udělil dne 27.10.2015 zhotoviteli společnosti STAKO
Čestné uznání v soutěži STAVBA ROKU Královéhradeckého kraje 2015 za Revitalizaci továrny Vertex na Centrum celoživotního vzdělávání - bývalá továrna Vertex, Wonkova ulice Hradec Králové.

Pamětní list za účast v soutěži Stavba roku 2013

Událost roku Hradce Králové 2012

ZASTUPITELSTVO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ udělilo titul Událost roku Hradce Králové 2012

Otevření sportovního areálu Bavlna

Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2011

V kategorii domy pro bydlení a rodinné domy stavbě Obytný soubor „ZA TERRONICEM“, Hradec Králové stavba bytového domu A a B

Projektant: Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o.
Investor: STAKO společnost s ručením omezeným

Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2011

V kategorii stavby občanské vybavenosti stavbě Divadlo DRAK v areálu TEREZIÁNSKÝ DVŮR Hradec Králové

Projektant: Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o.
Investor: STAKO společnost s ručením omezeným

Pamětní list za účast v soutěži Stavba roku 2009

Pamětní list za účast v soutěži Stavba roku 2008

Stavba roku 2006

Stavba roku 2006 v kategorii Domy pro bydlení a rodinné domy za realizaci zakázky "Obytný soubor Plachta sever Hradec Králové - 1.etapa"
Cena byla udělena dne 13.11.2006 v Hradci Králové udělena hejtmanem Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Projektant: ATELIER ARCHITEKTURY, Šuda - Horský, a.s.
Hradecká projekční a developerská kancelář s.r.o.
Investor: IPB Real, a.s.

Stavba roku 2004

Stavba roku 2004 v kategorii stavby občanské vybavenosti za realizaci Rekonstrukce a dostavby „Porodnicko-gynekologické kliniky v areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové"
Cena byla udělena dne 5.10.2004 v Hradci Králové hejtmanem Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem stavebních inženýrů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Projektant stavby: ATELIER H 1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Investor: Fakultní nemocnice Hradec Králové

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook  STAKO LinkedIn

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.