STAKO - hledáme nové členy do našeho týmu
Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Podpora Královéhradeckého sportu

Jakožto patrioti města Hradce Králové, máme zájem

na podpoře kultury a sportu v našem městě.

Proto svou finanční pomoc poskytujeme hradeckým sportovním klubům.

Poděkování za ekonomickou výpomoc - Daneta, zařízení pro zdravotně postižené

18.10.2022

Velmi nás potěšilo poděkování za dlouholetou, pravidelnou ekonomickou výpomoc

od zařízení pro zdravotně postižené Daneta.

Projekt vývoje zařízení pro zpracování kalů z čističky odpadních vod

Společnost S T A K O se v rámci své enviromentální politiky podílí na projektu vývoje zařízení pro zpracování kalů z čističky odpadních vod a možnosti dalšího využití odpadních produktů pro výrobu tepla a elektrické energie.

Podpora humanitárních projektů, stavba sociálních bytů.

Společnost STAKO vnímá a uvědomuje si svou odpovědnost vůči občanské společnosti a dobrovolně se angažuje v řadě veřejně prospěšných projektů.

Naším cílem je vedle rozvoje samotné firmy STAKO pomáhat také společnosti, ve které žijeme. Firma se již několik let úspěšně zapojuje do řady neobchodních aktivit. Podpora sociálních a humanitárních projektů je pro firmu STAKO samozřejmostí. Věnuje se významným kulturním a společenským událostem a výrazně podporuje různá sportovní odvětví.

Studentský hudební festival Bigyfest,

V roce 2019 STAKO finančně podpořilo Studentský hudební festival Bigyfest, který se bude konat v září roku 2020 na později upřesněném místě.

Finanční podpora pro Danetu, zařízení pro zdravotně postižené děti

Společnosti Lodivadlo – Boatheatre, z.s.

V roce 2019 jsme poskytli finanční dar ve výši 50 000 Kč na podporu kulturní činnosti zaměřené především na děti, mládež a rodiny s dětmi. V Hradci Králové na Kavčím plácku vzniká stavba plně funkční originální divadelně-výtvarný artefakt, pódium ve tvaru Lodi, která na své palubě poveze umělce a diváky. Aby tato loď mohla plně fungovat, podpořili jsem tento zajímavý projekt.

Festival české filmové komedie Nové Město nad Metují

Staly jsme se významným partnerem 40. ročníku Festivalu české filmové komedie Nové Město nad Metují, který se konal 23.-29.září 2018

Poskytli jsme finanční dar neziskové organizaci Duhový domov

Cílem organizace je rozvoj kultury, zejména podpora živého umění, propojování různých uměleckých odvětví, vytváření podmínek pro kulturní využití veřejných prostor a realizace hudebních a výtvarných projektů ve veřejných prostorách.  

Městské hudební slavnosti Lázně Bohdaneč

Částkou ve výši 10 000 Kč jsme přispěli na financování projektu Městské hudební slavnosti Lázně Bohdaneč 2018.

Salinger

V roce 2017 jsme přispěli částkou 10 000 Kč na hezkou akci kterou pořádá organizace Salinger a to DEN S ÚSMĚVEM. Od roku 2014 pořádá Salinger, z.s. zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, jednotlivce i příznivce své činnosti. Cílem Dne s úsměvem je nejen přiblížit práci této neziskové organizace, ale také dospělým připomenout, že čas strávený s dětmi je tolik potřebný a důležitý

Český svaz mentálně postižených sportovců

V roce 2016 jsme podpořili „Český svaz mentálně postižených sportovců“ a to finančním darem ve výši 10 000 Kč na podporu sportovců při reprezentaci na Mistrovství Evropy ve stolním tenise osob s mentálním postižením, které se konalo 24. – 30. 10. 2016 v Kaliningradu.

Základní a Mateřská škola pro děti s tělesným postižením a kombinovanými vadami v Hradci Králové

Sponzorujeme Základní a Mateřskou školu pro děti s tělesným postižením a kombinovanými vadami v Hrubínově ulici v Hradci Králové.

Centrum Kosatec Pardubice

Úzce spolupracujeme a pomáháme pardubickému centru Kosatec, který umožňuje postiženým osobám ulehčit složité podmínky při hledání práce. Na dvacátém ročníku pardubické Abilympiády se sešli postižení soutěžící, aby ukázali svoje schopnosti a dovednosti.

Sociální byty - Lázně Bohdaneč

V Lázních Bohdaneč jsme postavili 8 sociálních bytů pro lidi s postižením nebo starší 70ti let s využitím pečovatelské služby. Podrobnosti o možnosti tyto byty využívat nebo koupit do svého vlastnictví najdete na webových stránkách www.bytydomino.cz.

Podpora sportovních a kulturních akcí

Od roku 2016 sponzorujeme HOKEJ Kolín

Sponzorovali jsme tenisový turnaj Rieter Open Pardubice 2016

Podpořili jsme finančně 14.ročník festivalu NA JEDNOM BŘEHU konaný dne 28. 5. 2016 v Letním kině Širák v HK

Sponzorovali jsme koncertní turné BACHA NA ŠPORCLA  - GENERALI TOUR 2015, konaného 21. 10. 2015 v sále Filharmonie Hradec Králové

Darovali jsme Domovu Dolní zámek Teplice nad Metují podlahový mycí stroj COMAC B L20 B

Sponzorovali jsme vydání nového CD hudební skupiny Lokálka

Finančně jsme podpořili akci Silniční veletrh 2016, konaný 9. 9. 2016 v areálu SÚS Pardubického kraje v Doubravicích

Přispěli jsme na provoz pokrytí nákladů spojených s 50. výročím založení Domova u Fontány Přelouč v roce 2014

Již několik let finančně podporujeme hokejový klub a účastníka extraligy ledního hokeje mužů ČR Mountfield Hradec Králové

Od roku 2013 pravidelně sponzorujeme Fotbalový klub FC Nový Hradec Králové

Od roku 2012 finančně podporujeme TENIS-CENTRUM HK s.r.o

V roce 2012 jsme přispěli sponzorským darem na výměnu oken Základní školy a Mateřské školy Prointepo s.r.o v Hradci Králové

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook  STAKO LinkedIn

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.