STAKO - hledáme nové členy do našeho týmu
Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

STAKO Hodnoty a vize společnosti

Obchodní a profesní pověst společnosti STAKO, kterou jsme si na stavebním trhu vybudovali, nás zavazuje přistupovat ke všem našim aktivitám s vysokou mírou zodpovědnosti. Spolehlivost, Tradice, Architektura, Kvalita, Odbornost jsou hodnoty, jejichž význam si společnost STAKO velmi dobře uvědomuje. Řídí se jimi nejen při realizaci samotných zakázek a v obchodním styku s dodavateli, ale i při přístupu ke svým zaměstnancům.

Integrovaný systém řízení
Stavební společnost STAKO zaváděla „Integrovaný systém řízení dle požadavků ČSN EN ISO 9002“ postupně od května roku 2000. Následně dne 26. 11. 2000 byl vydán CERTIFIKÁT pro provádění bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb včetně jejich rekonstrukcí odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9002.
Od roku 2003 má společnost STAKO zaveden systém managementu jakosti pro provádění bytových, občanských, průmyslových a inženýrských staveb včetně jejich rekonstrukcí odpovídající požadavkům nové ČSN EN ISO 9001:2001. Při svém dynamickém rozvoji společnost STAKO nezapomíná na legislativní požadavky v oblasti ochrany životního prostřední a environmentální politiky obecně.

Vize společnosti STAKO
Společnost STAKO si chce v budoucích letech udržet stabilní pozici na regionálním stavebním trhu a dál rozvíjet svoji činnost v oblasti generálních dodávek staveb a realizací developerských projektů. Tohoto cílu hodlá společnost STAKO dosáhnout trvalými investicemi do vzdělání svých zaměstnanců, do zdokonalení technického zázemí společnosti a důsledným dodržováním základních hodnot ze svého názvu – Spolehlivost, Tradice, Architektura, Kvalita, Odbornost.

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook  STAKO LinkedIn

Tato prezentace používá pouze technické soubory cookies, které jsou nutné k fungování prezentace.