Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

ZŠ Erna Košťála Pardubice - úprava prostoru pro potřeby ZŠ

31.03.2021

STAKO vyhrálo novou zakázku v Pardubicích.

V současné době probíhá oprava prostor základní školy Erno Košťála. Účelem stavebních úprav je vybudování nových prostorů pro Montessoriovskou základní školu s předpokládaným počtem 200 žáků.  Součástí stavebních úprav je přístavba schodišťové věže s únikovýcm schodištěm a výtahem. 

Vzhledově se objekt v novém stavu prakticky nezmění, barevné řešení fasády zůstane ponecháno, dojde k výměně okenních výplní a k přístavbě výtahové šachty z pohledového betonu. 

Veškeré úpravy by měly být hotové v létě 2021. 

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook