Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Výrobna řas Mostek

STAKO staví unikátní projekt výrobny řas v Mostku u Dvora Králové nad Labem.

Na jaře 2014 STAKO zahájilo realizaci výrobny řas MOSTEK, která bude sloužit pro potravní doplňky a kosmetické účely .

Jako zajímavost můžeme uvést, že se jedná o jediné zařízení tohoto tipu na světě. Výrobna využívá zbytkové teplo a elektrickou energii ze sousedící elektrárny na biopaliva.

Střechu objektu tvoří inteligentní skleník se systémem automatického větrání, chlazení, topení, zastínění a zatemění.

Budova nahrazuje vysloužilou a zřícením hrozící přádelnu a tím pomáhá revitalizovat bývalý areál textilky Tiba v Mostku u Dvora Králové nad Labem.

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook