Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Skautské centrum Vinice Pardubice

Pardubice
Zhotovitel: STAKO společnost s ručením omezeným
Investor: Junák - svaz skautů a skautek ČR

Po požáru původní skautské klubovny darovalo město Pardubice skautské organizaci pozemek bývalého zahradnictví. Na pozemku stála přízemní budova a skleníky, vše v dezolátním stavu. V roce 2007 začaly práce na návrhu nového skautského centra.

V květnu 2012 bylo centrum slavnostně otevřeno. Výstavba byla financována ze zdrojů Evropské unie.

Vlastní objekt centra je složen ze dvou funkčně, materiálově i barevně odlišených hmot. Rekonstruovaná budova stávajícího zahradnictví je zděná, omítaná, barevnost fasády červenohnědá, okna šedá; budova přístavby je zděná, obložená modřínovými prkny nasvislo s červenými okny.

Zpět na seznam
S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook