Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Otevření Domova Dolní zámek Teplice nad Metují

Slavnostní otevření Dolního zámku v Teplicích nad Metují proběhlo úspěšně 5. prosince 2014.

Zhruba rok a čtvrt STAKO rekonstruovalo Domov Dolní zámek v Teplicích nad Metují.

Obrovské díky za skvěle odvedenou náročnou práci patří panu Ing. Milanu Petirovi a Pavlu Svobodovi. Pracovalo se téměř bez přestávky i o víkendech a svátcích a v pátek 5. 12. 2014 byl historický objekt slavnostně otevřen.

Klienti zařízení, které poskytuje péči osobám dříve závislým na návykových látkách, především alkoholu, své staronové působiště nalezli změněné k nepoznání. Barokní zámek ze 17. století prošel celkovou rekonstrukcí zahrnující sanační a restaurátorské práce i vybudování půdní vestavby. V rozsáhlé zahradě vznikl nový objet pro osm osob.

Toto zařízení je jediné svého druhu v celém kraji. Díky rekonstrukci bude moci poskytovat své služby na úrovni odpovídající dnešním standardům. Určitým bonusem je fakt, že náklady na realizaci této akce se podařilo výběrovým řízením snížit o 15 milionů korun," uvedl hejtman Lubomír Franc, který byl přítomen slavnostnímu otevření.

Zlepšení podmínek pro fungování zařízení však nebylo na úkor historické hodnoty objektu. "Rekonstrukce byla provedena velice citlivě. Cenné architektonické prvky interiéru, které nemají v současnosti využití a mohly by být poškozeny, byly zakryty tak, aby mohly být v budoucnu kdykoliv snadno zpřístupněny," doplnil radní Josef Lukášek, který je odpovědný za sociální oblast.

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook