Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

MOSTEK - elektrárna na biopaliva

STAKO již dokončilo elektrárnu v Mostku u Dvora Králové nad Labem.

Nové energocentrum v Mostku u Dvora Králové nad Labem je již dokončené a stále probíhá zkušební provoz.

Jedná se o výstavbu kombinované výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů - biomasy - v prostorách bývalého výrobního závodu TIBA. Stavba je realizována ve sdružení s firmou ILD s.r.o. Hodnota celého díla je 400 mil. Kč.

Práce byly zahájeny v říjnu 2012. Stavba je nyní dokončená. Díky souhlasu od stavebního úřadu byla elektrárna, v listopadu 2013, uvedena do zkušebního provozu.

Investorem díla je firma MOSTEK ENERGO s.r.o.

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook