Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Galerie modreního umění

STAKO dokončilo stavební práce na Galerii moderního umění na Velkém náměstí v Hradci Králové.

Od července 2014 provádělo STAKO, pod vedením pana stavbyvedoucího Ing. Josefa Radvana, složitou rekonstrukci Galerie moderního umění na Velkém náměstí v Hradci Králové.

V listopadu 2015 byly dokončeny stavební práce, v první polovině letošního roku se postupně upravují interiéry - nábytek, vybavení depozitářů, osvětlení ve výstavních sálech, informační a orientační systém.

Před otevřením galerie ještě restaurátoři ošetří původní vestavěný nábytek a další dochované uměleckořemeslné prvky a také původní papírové tapety z roku 1912 ve 2.NP, které byly objeveny v průběhu stavebních prací.

Veškeré práce byly pod bedlivým dohledem NPU a OPPMMHK. Provádělo se restaurování kovových prvků (venkovní i vnitřní zábradlí), historického osvětlení, vitráží, dřevěných dveří, vnitřní štukové výzdoby včetně zlacení. Během podrobného restaurátorského průzkumu byly objeveny jednotlivé vrstvy nátěrů a maleb, jež byly vrstveny po desetiletí. Jednotlivé vrstvy se odkrývaly až na původní hlinky, ze kterých se určovala barevnost a přítomnost zlacení.

Během rekonstrukcí, které budova prodělala v průběhu minulého století, byly provedeny spousty nešetrných stavebních zásahů, které byly v rámci naší rekonstrukce odstraněny. Velkou dominantou je konstrukce VZT, která je spuštěna z úrovně 6.NP pod centrálním světlíkem až na úroveň podlahy ve 3.NP, dále pak vitrážový strop nad foyerem v 1.NP.

Na budově jsou nové repliky veškerých oken včetně repase původního kování.

Po otevření galerie bude pro návštěvníky připravena nová stálá expozice českého moderního umění, kterou doplní termínované výstavy a nabídka doprovodných programů pro děti i dospělé.

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook