Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Bytový dům - Rezidence Hronovická Pardubice

V Pardubicích STAKO postaví nový bytový dům Rezidence Hronovická.

Začátkem září 2014 STAKO vyhrálo novou zakázku na stavbu bytového domu Rezidence Hronovická. Navržený objekt novostavby se nachází
v centru města Pardubice. Jedná se o zastavěnou část města, kde se nachází většinou objekty pro bydlení, popř. služby.

Místo stavby se nachází v prostoru památkové rezervace. V návaznosti na tuto skutečnost byla hmotová studie a vzhled objektu konzultován
a odsouhlasen s odborem hlavního architekta města Pardubice a jsou respektovány podmínky památkového ústavu.

Dům tvoří šest ustupujících nadzemních podlaží, na jejichž půdorysu je umístěno celkem 31 bytových jednotek, komerční jednotky, sklepy
a samostatné garáže s výjezdem do dvorního traktu, kde se nacházejí chráněná venkovní parkovací stání.

Vnitřní parkovací stání jsou stejně jako většina technologií umístěna v podzemním podlaží. V nejvyšších podlažích každé z jednotlivých věží domu čekají na náročné majitele prostorné byty. To vše je umocněno výhledem do všech světových stran.

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook