Menu
  • Aktuality
  • Profil společnosti
  • Reference
  • Kariéra
  • Ke stažení
  • Kontakty
STAKO Hradec Králové

Bytový dům Centrum Vodárna II Kolín

Stavba bytového domu Centrum Vodárna II v Kolíně se kolauduje.

V létě roku 2015 STAKO pod vedením stavbyvedoucího Pavla Stránského zahájilo stavbu bytového domu Centrum Vodárna II Kolín.

Jedná se o výstavu bytového domu s 29 bytovými jednotkami v lokalitě U Vodárny, jehož dokončení předpokládáme v koncem května 2016. Dům je postaven z vysoce kvalitních stavebních materiálů, monolitický skelet v suterénu a prvním nadzemním podlaží je doplněn cihlovými vyzdívkami, ostatní patra jsou vyzděná z cihelných bloků se zateplením.

Půdorys objektu je ve tvaru obdélníka a má jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží. Fasáda je členěna různě vystupujícími a ustupujícími balkony a terasami. Na úrovni 1.NP je venkovní galerie. Nyní se stavba dokončuje a připravujeme se na kolaudaci.

Investorem je společnost Burda Kolín s.r.o.

S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782
500 03 Hradec Králové
IČ: 42228468
DIČ: CZ42228468
STAKO telefon
 +420 495 716 111
 +420 495 716 110
STAKO Facebook